Εγχειρίδιο Τύπων Μαθησιακού Αντικειμένου

ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ | ΟΠΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ | ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΙΣ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

Δυναμική γραφική αναπαράσταση

(dynamic graphic representation)
Image

Γραφική ή εικονογραφική δυναμική οπτική αναπαράσταση ενός φαινομένου, μιας κατάστασης ή μιας διαδικασίας του κοινωνικού ή του φανταστικού κόσμου, που εξελίσσεται δυναμικά, με στόχο να ενισχυθεί η κατανόησή τους.

Πρόκειται για καλλιτεχνική αναπαράσταση μέσω κινούμενης εικονογράφησης / γραφικών, η οποία δεν βασίζεται σε κάποιο υπολογιστικό μοντέλο, ώστε να εξασφαλίζεται η πιστή αναπαράσταση του πραγματικού κόσμου (αναλογίες διαστάσεων, χαρακτηριστικά κ.λπ.).

Μια δυναμική γραφική αναπαράσταση μπορεί να είναι αλληλεπιδραστική, να επιτρέπει δηλαδή αλληλεπίδραση με τον χρήστη (π.χ. να ελέγχει ο χρήστης τη ροή ή τον ρυθμό εξέλιξης του φαινομένου) ή όχι (π.χ. παρουσίαση ενός αυτόματα μεταβαλλόμενου φαινομένου).

Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται: οι δυναμικές επιστημονικές εικονογραφήσεις (dynamic scientific illustrations) κ.ά.

Παραδείγματα: μια χημική αντίδραση ή μια δυναμική αλληλεπιδραστική αναπαράσταση του φαινομένου του θερμοκηπίου κ.λπ.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ (ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ) - ΜΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗ

ΚΛΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΑΞΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ - ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ (ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ) - ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗ

ΝΕΥΡΟΜΥΪΚΗ ΣΥΝΑΨΗ

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΣΑΠΟΥΝΙΟΥ ΣΤΟ ΥΦΑΣΜΑ

ΑΡΧΕΣ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑΣ - Η ΣΩΣΤΗ ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

ΜΕΤΡΗΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ | ΟΠΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ | ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΙΣ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

Πείραμα

(experiment)
Image

Αντικείμενο που περιγράφει, οπτικοποιεί ή αποδίδει με άλλον τρόπο την εκτέλεση ενός πειράματος.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ Ή ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (με στήσιμο / διενέργεια πειράματος ή κατάστασης)

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΧΗΜΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΑΠΟ ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ

ΠΕΙΡΑΜΑ - ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

ΜΕΤΡΗΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

ΜΕΤΡΗΣΗ PH ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΟΞΕΩΝ, ΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΑΤΩΝ

ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ | ΟΠΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ | ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΙΣ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

Γράφημα

(data)
Image

Γραφική αναπαράσταση δεδομένων, πληροφοριών, στατιστικών/αριθμητικών στοιχείων ή συγκεντρωμένης γνώσης, με στόχο την παρουσίαση της πληροφορίας με τρόπο εύκολα και γρήγορα κατανοητό από το στοχευόμενο κοινό.

Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται: ινφογραφήματα, ραβδογράμματα, εικονογράμματα, γραφήματα γραμμής, κυκλικά διαγράμματα (πίτες), πίνακες κ.ά.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

ΡΑΒΔΟΓΡΑΜΜΑΤΑ / ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ ΓΡΑΜΜΗΣ

ΦΥΣΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (1986-2016)

ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ - ΙΣΧΥΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ, ΚΟΣΤΟΣ

ΗΛΙΚΙΑΚΕΣ ΠΥΡΑΜΙΔΕΣ - ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ

ΠΙΝΑΚΕΣ / ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ ΓΡΑΜΜΗΣ

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ - ΕΧΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΕΥΘΥΝΗ;

ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΑΦΙΞΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΧΩΡΕΣ ΤΟ 2016

ΚΥΚΛΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ (ΠΙΤΕΣ)

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ | ΟΠΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ | ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΙΣ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

Mικροπείραμα

(micro experiment)
Image

Αντικείμενο που προσομοιώνει μια εστιασμένη σε συγκεκριμένες έννοιες πειραματική διάταξη, προσκαλώντας τον χρήστη να διεξαγάγει το πείραμα και να εμπλακεί στην πειραματική διεργασία.

Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται:

 • Προσομοιώσεις φαινομένων
 • Προσομοιώσεις διατάξεων
 • Προσομοιώσεις αντικειμένων που διέπονται από μαθηματικούς κανόνες, ιδιότητες και συμπεριφορές.
 • Παραδείγματα: Εφαρμογή μιας έννοιας των μαθηματικών.

  ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

  ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ (ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΤΟΙΜΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ)

  ΓΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΑΤΡΑ

  ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΧΟΤΟΜΟ ΤΡΙΓΩΝΟΥ

  ΜΙΚΡΕΣ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ / ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΕΙΣ

  ΠΡΟΣΘΕΣΗ ΡΗΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ - ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΩΝ ΚΑΡΤΩΝ

  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΕ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΣΒΟΥΡΑ

  ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ | ΟΠΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ | ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΙΣ
  ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

  Oπτικοποίηση

  (visualisation)
  Image

  Αναπαριστά δυναμικά, με οπτικό τρόπο, δεδομένα, έννοιες, φαινόμενα, καταστάσεις ή διαδικασίες του φυσικού, του κοινωνικού ή του φανταστικού κόσμου, με στόχο να ενισχυθεί η κατανόησή τους.

  Η οπτικοποίηση αναπαριστά το αποτέλεσμα μιας διαδικασίας μοντελοποίησης και προϋποθέτει την ύπαρξη κάποιου μοντέλου π.χ. αλγορίθμου ή μαθηματικού μοντέλου (σε αντίθεση με τη δυναμική γραφική αναπαράσταση).

  Στην οπτικοποίηση, η έμφαση δίνεται στην οπτική αναπαράσταση των δεδομένων, εννοιών, φαινομένων κ.λπ., με στόχο την καλύτερη κατανόησή τους, ενώ η αλληλεπίδραση με τον χρήστη, εάν υπάρχει, συνήθως περιορίζεται στον χειρισμό των δεδομένων του έτοιμου μοντέλου της οπτικοποίησης (σε αντίθεση με την προσομοίωση, στην οποία δίνεται η δυνατότητα στον χρήστη να χειριστεί και μεταβλητές του ίδιου του μοντέλου).

  ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

  ΟΠΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ (ΜΕ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΓΡΑΦΙΚΩΝ)

  ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

  ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΧΗΜΙΚΗΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ

  ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΣΤΕΡΕΟΥ - Η ΤΡΑΜΠΑΛΑ

  ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΜΑΤΙ - Η ΜΥΩΠΙΑ ΚΑΙ Η ΠΡΕΣΒΥΩΠΙΑ

  ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΨΗΦΙΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ

  ΟΠΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ (ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΤΟΙΜΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ)

  ΟΠΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ

  ΤΟ ΗΧΗΤΙΚΟ ΚΥΜΑ

  ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ | ΟΠΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ | ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΙΣ
  ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

  Προσομοίωση

  (simulation)
  Image

  Μαθησιακό αντικείμενο που προσομοιώνει σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο ορίων ένα αντικείμενο, φαινόμενο, κατάσταση ή διαδικασία του φυσικού, κοινωνικού ή φανταστικού κόσμου, με στόχο τη μελέτη και την κατανόηση της λειτουργίας του, μέσα από τον πειραματισμό και τη μεταβολή επιμέρους παραμέτρων του.

  Μια προσομοίωση επιτρέπει την αλληλεπίδραση του χρήστη (μαθητή/τριας-εκπαιδευτικού) με το εννοιολογικό περιεχόμενο, καθώς το τεχνολογικό μοντέλο (αλγόριθμος προσομοίωσης) έχει προγραμματιστεί, ώστε να αναπαριστά στην έξοδο μια σειρά από διαφορετικά δεδομένα εισόδου, τα οποία αντιστοιχούν σε διαφορετικές καταστάσεις του υπό μελέτη συστήματος. Δίνεται δηλαδή η δυνατότητα στους χρήστες να χειριστούν τις μεταβλητές του ίδιου του μοντέλου προσομοίωσης.

  Πρόκειται επομένως για αναπαράσταση ενός αντικειμένου, ενός φυσικού ή κοινωνικού φαινομένου από λογισμικό, το οποίο ανταποκρίνεται μαθηματικά σε δεδομένα και μεταβαλλόμενες συνθήκες, όπως και το πραγματικό αντικείμενο ή φαινόμενο.

  ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

  ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ (ΜΕ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΓΡΑΦΙΚΩΝ)

  ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

  ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΕΠΑΓΩΓΗ - ΔΥΝΑΜΗ LAPLACE

  ΚΟΙΛΟΙ ΚΑΙ ΚΥΡΤΟΙ ΦΑΚΟΙ

  ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΤΩΝ

  ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ (ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΤΟΙΜΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ)

  ΤΕΤΡΑΧΡΟΝΟΣ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

  ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΔΥΟ ΓΡΑΝΑΖΙΩΝ

  ΑΣΚΗΣΕΙΣ | ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ
  ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

  Tεστ αξιολόγησης

  (assessment)
  Image

  Τεστ ή διαγωνίσματα ή τεστ αυτοαξιολόγησης με σκοπό την αξιολόγηση των εκπαιδευόμενων ως προς αναμενόμενους διδακτικούς / μαθησιακούς στόχους.

  Συνήθως επιδιώκεται να αποτιμηθεί η έκταση και το βάθος των γνώσεων και των ικανοτήτων που έχουν αποκτήσει οι εκπαιδευόμενοι.

  ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

  ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΕΠΙΠΕΔΟ Γ1 - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012

  ΑΣΚΗΣΕΙΣ | ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ
  ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

  Aσκήσεις πρακτικής και εξάσκησης

  (drill and practice)
  Image

  Aντικείμενο που στοχεύει στην παροχή άσκησης, ώστε να αναπτυχθούν και να βελτιωθούν γνώσεις και δεξιότητες. Οι απαντήσεις ασκήσεων πρακτικής και εξάσκησης είναι συχνά ιδιαίτερα απλές και πολλές φορές δεν απαιτούν παρά το πάτημα ενός πλήκτρου. Οι αναλύσεις των απαντήσεων από το σύστημα είναι, επίσης, στοιχειώδεις και δίνουν άμεση ανάδραση (feedback), συνήθως της μορφής «σωστό-λάθος».

  Κατηγορίες: Σταυρόλεξα, Κρυπτόλεξα, Συμπλήρωση κενών, Αντιστοίχιση, Ταξινόμηση (π.χ. σε πίνακες), Σειροθέτηση, Κουίζ (συνδυασμός πολλών ασκήσεων), Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών, Ερωτήσεις σωστού / λάθους, Κρεμάλα, Εντοπισμός σε εικόνα / χάρτη.

  ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ
  ΚΡΥΠΤΟΛΕΞΟ

  ΠΑΙΖΟΥΜΕ ΜΕ ΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ (ΚΡΥΠΤΟΛΕΞΟ)

  ΚΡΕΜΑΛΑ

  ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΨΑΧΝΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΛΕΞΕΙΣ

  ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΜΝΗΜΗΣ

  ΤΑΙΡΙΑΞΕ ΤΗ ΜΙΚΡΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕ ΤΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΑΘΛΗΜΑ!

  ΣΕΙΡΟΘΕΤΗΣΗ

  ΣΟΥΤΑΡΩ ΓΙΑ ΚΑΛΑΘΙ

  ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ

  ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ (ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ)

  KOYIZ

  ΑΚΟΥΣΕ ΚΑΙ ΔΙΑΛΕΞΕ ΤΟ ΣΩΣΤΟ ΟΡΓΑΝΟ! (ΚΟΥΙΖ)

  ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

  Η ΦΥΣΗ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΑΣ (ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ)

  ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ

  ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΣΠΟΝΔΥΛΩΝ ΖΩΩΝ

  ΠΑΖΛ

  ΟΠΛΙΤΙΚΗ ΦΑΛΑΓΓΑ - ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΑΓΓΕΙΟΥ (ΠΑΖΛ)

  ΑΣΚΗΣΕΙΣ | ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ
  ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

  Eκπαιδευτικό παιχνίδι

  (educational game)
  Image

  Παιχνίδι που εξυπηρετεί εκπαιδευτικούς στόχους. Ενσωματώνει εκπαιδευτικό περιεχόμενο και στρατηγικές μάθησης, διατηρώντας παράλληλα τον ψυχαγωγικό χαρακτήρα του παιχνιδιού.

  Στα εκπαιδευτικά παιχνίδια περιλαμβάνονται:

 • Ολοκληρωμένα περιβάλλοντα, όπως σοβαρά παιχνίδια (serious games), παιχνίδια προσομοιώσεων (game-based simulations), επιστημονικά παιχνίδια (epistemic games).
 • Δραστηριότητες με παιγνιώδη χαρακτήρα, όπως παζλ και παιχνίδια μνήμης.
 • ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

  ΑΠΛΟ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ - ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΠΑΙΓΝΙΩΔΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

  ΠΟΝΤΙΚΙ, Ο ΕΞΟΛΟΘΡΕΥΤΗΣ

  ΜΕΛΙΣΣΕΣ ΚΑΙ ΣΦΗΚΕΣ

  ΕΥΚΑΡΥΩΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΡΥΩΤΙΚΟ ΚΥΤΤΑΡΟ (ΠΑΖΛ)

  3D ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ - 3D ΑΣΚΗΣΕΙΣ

  ASTEROID - ΒΡΟΧΗ ΑΣΤΕΡΟΕΙΔΩΝ

  ΠΑΙΖΩ ΜΕ ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ - ΛΕΞΗΔΡΟΜΙΕΣ

  TREASURE BLOCKY

  ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ (SERIOUS GAMES, EPISTEMIC GAMES Κ.ΛΠ.)

  ΡΟΔΟΥΠΟΛΗ - ΠΑΜΕ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕ ΛΙΓΟΤΕΡΟΥΣ ΡΥΠΟΥΣ

  ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΟΥ ΟΤΕΡ

  BREAK THE CODE (MYSTERY GAME)

  ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΕΙΣ | ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
  ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

  Διερεύνηση

  (inquiry)
  Image

  Αντικείμενο που έχει σχεδιαστεί ειδικά, ώστε να δώσει τη δυνατότητα στον μαθητή να το χρησιμοποιήσει ως εργαλείο έρευνας, πειραματισμού, δημιουργίας και κατασκευής για τη δόμηση νέας γνώσης.

  Οι μαθητές οικοδομούν νέα γνώση με διαδικασία διερεύνησης μέσω καθοδηγούμενης ανακάλυψης. Κάνουν εικασίες, διατυπώνουν και ελέγχουν υποθέσεις, λύνουν προβλήματα, κάνουν πειράματα, επικεντρώνονται σε διαδικασίες ανακάλυψης – εξήγησης, αποκτούν μεταγνωστικές δεξιότητες. Δίνεται έμφαση στην έρευνα, τον πειραματισμό, την ανακάλυψη και την αμφισβήτηση.

  ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

  ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΕΙΣ / ΜΙΚΡΟΠΕΙΡΑΜΑΤΑ

  ΓΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΑΤΡΑ

  ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΧΟΤΟΜΟ ΤΡΙΓΩΝΟΥ

  ΜΙΚΡΕΣ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ

  Η ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ - Η ΚΡΗΤΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ (1866-1869)

  ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΗΓΕΣ - Η ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

  ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ - Η ΥΠΕΡΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ

  ΜΙΚΡΕΣ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ

  ΣΥΣΧΕΤΙΖΩ ΚΑΙ ΜΕΤΡΩ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΠΑΝΩ ΣΕ ΦΟΝΤΟ

  ΠΡΟΣΘΕΣΗ ΡΗΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ - ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΩΝ ΚΑΡΤΩΝ

  ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΕΙΣ | ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
  ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

  Aνοιχτή δραστηριότητα

  (open activity)
  Image

  Δραστηριότητα κατά την οποία το αποτέλεσμα της προτεινόμενης διαδικασίας δεν έχει εκ των προτέρων ενσωματωθεί στο μαθησιακό αντικείμενο, αλλά προκύπτει από την ίδια την υλοποίηση της δραστηριότητας.

  ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

  ΕΡΓΑΛΕΙΑ - ΜΙΝΙ APPS ΓΙΑ ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΤΩΝ ΗΧΩΝ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΝΟΤΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

  ΖΩΓΡΑΦΙΣΕ ΜΕ ΒΑΣΙΚΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ!

  ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  ΔΙΑΚΡΙΝΩ ΤΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΣΤΥΛ (ΙΣΤΟΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ)

  ΔΟΥΛΕΙΕΣ ΤΟΥ ΣΠΙΤΙΟΥ - ΠΟΙΟΣ ΤΙΣ ΚΑΝΕΙ;

  ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΕΙΣ | ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
  ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

  Eξερεύνηση

  (exploration)
  Image

  Αντικείμενο που εμπεριέχει χωροθετημένες πληροφορίες και δεδομένα και εργαλεία με τα οποία ο χρήστης μπορεί να εξερευνήσει στοιχεία. ανακαλύπτοντας ή ερμηνεύοντας τη σημασία τους.

  ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

  ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΝΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

  Η "GUERNICA" ΤΟΥ PABLO PICASSO

  ΦΡΑΓΜΑΤΑ - ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

  ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΕΙΣ | ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
  ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

  Eρευνητική εργασία-project

  (project)
  Image

  Μαθησιακό αντικείμενο το οποίο καθοδηγεί τους εκπαιδευόμενους να προσεγγίσουν τους μαθησιακούς στόχους μέσα από την ενεργό συμμετοχή τους και τη συνεργασία, με τελικό σκοπό τη δημιουργία ενός προϊόντος ή υπηρεσίας.

  ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

  YOUR YEARBOOK (WEBQUEST)

  FAMOUS WOMEN (WEBQUEST)

  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ | ΜΑΘΗΜΑΤΑ
  ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

  Eκπαιδευτικό σενάριο - σχέδιο μαθήματος

  (educational scenario - lesson plan)
  Image

  Το εκπαιδευτικό σενάριο αποτελεί ένα ημι-δομημένο μεν, ευέλικτο δε, σχέδιο διαδοχής εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, που παράλληλα αναφέρεται στους τρόπους χρήσης μαθησιακών εργαλείων, στην ενορχήστρωση ως προς τους ρόλους των συμμετεχόντων, τις χωροχρονικές ρυθμίσεις του μαθησιακού περιβάλλοντος, την κατανομή των διαθέσιμων μαθησιακών πόρων.

  Το σχέδιο μαθήματος έχει πιο φορμαλιστική μορφή και περιγράφει αναλυτικά τον σχεδιασμό ενός μαθήματος ανά διδακτική ώρα.

  Ένα ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό σενάριο βασίζεται σε συγκεκριμένη παιδαγωγική προσέγγιση, περιλαμβάνει συγκεκριμένους και σαφώς διατυπωμένους διδακτικούς στόχους, δραστηριότητες για τους μαθητές και ρόλο για τον εκπαιδευτικό.

  ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

  LET'S TRAVEL!

  ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΧΩΡΟ

  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ | ΜΑΘΗΜΑΤΑ
  ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

  Mάθημα

  (course)
  Image

  Μια αλληλουχία ή ένα σύνολο από απλές μαθησιακές μονάδες που εξυπηρετούν συγκεκριμένο εκπαιδευτικό σκοπό, για την προσέγγιση μιας έννοιας ή θέματος ενός γνωστικού αντικειμένου.

  ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ | ΟΔΗΓΟΙ | ΛΕΞΙΚΑ | ΑΝΑΦΟΡΕΣ
  ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

  Διδακτικό εγχειρίδιο

  (textbook)
  Image

  Εγχειρίδιο σε μορφή κειμένου ή υπερκειμένου (.pdf, .html) για διάφορα γνωστικά αντικείμενα που μπορεί να αξιοποιηθεί στη διδασκαλία και τη μάθηση.

  ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

  THE WIND AND THE SUN (INTERACTIVE FLIPBOOK)

  THE ANIMAL SCHOOL (INTERACTIVE FLIPBOOK)

  THE EMPEROR'S NEW CLOTHES (INTERACTIVE FLIPBOOK)

  ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ | ΟΔΗΓΟΙ | ΛΕΞΙΚΑ | ΑΝΑΦΟΡΕΣ
  ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

  Γλωσσάρι

  (glossary)
  Image

  Γλωσσάρι όρων για διάφορα γνωστικά αντικείμενα.

  ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

  ΓΛΩΣΣΑΡΙ

  ΓΛΩΣΣΑΡΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΟΡΩΝ

  ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΛΩΣΣΑΡΙΟΥ / ΛΕΞΙΚΟΥ

  ΣΥΝΤΑΣΣΟΝΤΑΣ ΤΟ ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

  HOUSEHOLD CHORES (PICTURE DICTIONARY)

  ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  ΣΧΗΜΑΤΑ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ

  ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ | ΟΔΗΓΟΙ | ΛΕΞΙΚΑ | ΑΝΑΦΟΡΕΣ
  ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

  Πηγή-αναφορά

  (reference)
  Image

  Αρχεία κειμένου ή υπερκειμένου με πηγές και αναφορές για διάφορα γνωστικά αντικείμενα.

  ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

  ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΚΑΙ ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ

  ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ | ΟΔΗΓΟΙ | ΛΕΞΙΚΑ | ΑΝΑΦΟΡΕΣ
  ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

  Οδηγός

  (guide)
  Image

  Αρχείο που περιλαμβάνει οδηγίες και κατευθύνσεις, π.χ. για την εκπόνηση συγκεκριμένων εργασιών, την επίλυση προβλημάτων, τη χρήση εφαρμογών κ.ά. Ο Οδηγός μπορεί να είναι σε μορφή κειμένου ή υπερκειμένου (.pdf, .html) και να περιλαμβάνει εικόνες, βίντεο, ηχητικές οδηγίες κ.ά.

  ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

  ΜΑΘΑΙΝΩ ΝΑ ΜΕΛΕΤΩ ΤΙΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ (ΜΙΚΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ)

  ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

  ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ | ΟΔΗΓΟΙ | ΛΕΞΙΚΑ | ΑΝΑΦΟΡΕΣ
  ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

  Ιστοσελίδα

  (website)
  Image

  Ιστοσελίδα με εκπαιδευτικό περιεχόμενο που εξυπηρετεί συγκεκριμένο διδακτικό/μαθησιακό στόχο.

  ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

  ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΗ

  ΤΟ ΔΩΜΑΤΙΟ ΜΕ ΤΙΣ ΕΙΚΟΝΕΣ. ΤΑ ΚΟΛΑΖ ΤΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑ ΕΛΥΤΗ

  ΣΚΗΝΕΣ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΝΟΥ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΗ

  ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ
  ΑΠΛΟΙ ΤΥΠΟΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ [ΨΗΦΙΑΚΟΙ ΠΟΡΟΙ]

  ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗ ΓΕΓΟΝΟΤΟΣ

  ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ 'ΜΑΡΙΟΝΕΤΕΣ'

  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑΙΝΙΑ

  Η ΕΞΕΓΕΡΣΗ ΤΗΣ 17ΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

  ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ 'Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (με στήσιμο / διενέργεια πειράματος ή κατάστασης)

  Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΧΗΜΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ

  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΑΠΟ ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ

  ΜΑΘΑΙΝΩ ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΗ (ΧΑΝΤΜΠΟΛ) - ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ

  BINTEO TUTORIAL

  ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΜΕ CAD

  Ο ΚΑΝΟΝΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΚΛΕΙΤΟΥ (ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ)

  ΒΙΝΤΕΟ-ΤΑΙΝΙΑ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ

  ΑΛΧΗΜΙΣΤΕΣ ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ

  ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ Η ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ΠΛΑΝΗΤΗ

  ΔΙΟΛΚΟΣ ΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

  Βίντεο

  (video)
  Image

  Αρχείο video (.avi, mp4, wmv, άλλο) που εξυπηρετεί κάποιο συγκεκριμένο διδακτικό/μαθησιακό στόχο.

  Παραδείγματα: ένα μικρό απόσπασμα ντοκιμαντέρ, ένα βίντεο παρουσίασης κάποιου φαινομένου ή πειράματος, ένα βίντεο οπτικής αναπαράστασης οδηγιών, ένα απόσπασμα από μια συνέντευξη ή διάλεξη.

  ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ
  ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ
  ΑΠΛΟΙ ΤΥΠΟΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ [ΨΗΦΙΑΚΟΙ ΠΟΡΟΙ]

  ΤΙΤΟΣ ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ, «Η ΠΟΛΗ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΑ»

  ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΒΑΛΑΩΡΙΤΗΣ, «Η ΔΑΦΝΗ ΚΑΙ ΤΟ ΑΗΔΟΝΙ»

  BERTOLT BRECHT, «ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΙ ΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ»

  Kείμενο

  (text)
  Image

  Αρχείο κειμένου (.doc, txt, pdf, άλλο) που εξυπηρετεί κάποιο συγκεκριμένο διδακτικό/μαθησιακό στόχο.

  Παραδείγματα: να λογοτεχνικό κείμενο, ένα ποίημα, ένα επιστημονικό άρθρο, ένα κείμενο μετάφρασης, ένα δημοσίευμα.

  ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ
  ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ
  ΑΠΛΟΙ ΤΥΠΟΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ [ΨΗΦΙΑΚΟΙ ΠΟΡΟΙ]

  ΑΠΛΗ ΕΙΚΟΝΑ / ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

  ΤΟ ΦΥΤΟ ΛΙΝΑΡΙ

  EΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ

  ΙΟΣ HIV

  ΒΑΚΤΗΡΙΟ SALMONELLA

  ΑΡΧΑΙΟΣ ΟΠΛΙΤΗΣ

  ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΙΚΟΝΩΝ/ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ

  Ο ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΥΚΟ (ΣΥΛΛΟΓΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ)

  ΤΑΦΙΚΑ ΕΘΙΜΑ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΘΡΗΣΚΕΙΕΣ (ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΙΚΟΝΩΝ)

  Εικόνα

  (image)
  Image

  Αρχείο εικόνας που εξυπηρετεί κάποιο συγκεκριμένο διδακτικό/μαθησιακό στόχο.

  Παραδείγματα: μια φωτογραφία γεωγραφικού τόπου, ιστορικού γεγονότος, αγγείου, προσώπου, ένα σκίτσο.

  Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται: Απλές εικόνες, Φωτογραφίες, Σκίτσα, Συλλογές εικόνων, φωτογραφιών, Απεικονίσεις έργων τέχνης (π.χ. πίνακας).

  ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ
  ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ
  ΑΠΛΟΙ ΤΥΠΟΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ [ΨΗΦΙΑΚΟΙ ΠΟΡΟΙ]

  ΗΧΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ

  NDINGO ΜΟΥΣΙΚΗ ΤΩΝ ΒΟΥΣΜΑΝΩΝ ΤΗΣ ΝΑΜΙΜΠΙΑ

  ΔΟΞΑΣΤΙΚΟ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ «ΒΑΣΙΛΕΥ ΟΥΡΑΝΙΕ…»

  ΗΧΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ, ΜΕ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Ή ΣΥΝΘΕΣΗ KAI SPEAKAGE

  WILLIAM SHAKESPEARE (AUDIOTEXT)

  ΗΧΗΤΙΚΟ (ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΗΧΗΤΙΚΟ, ΤΡΑΓΟΥΔΙ Ή ΜΟΥΣΙΚΗ)

  THE LITTLE DRUMMER BOY (SONG)

  WE WISH YOU A MERRY CHRISTMAS! (SONG)

  ΟΔΗΓΟΣ ΤΗΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ

  Ήχος

  (audio)
  Image

  Αρχείο ήχου (.wav, mp3, άλλο) που εξυπηρετεί κάποιο συγκεκριμένο διδακτικό/μαθησιακό στόχο.

  Παραδείγματα: ο ήχος κάποιου μουσικού οργάνου, ένα απόσπασμα μουσικού έργου, ένα απόσπασμα μιας αφήγησης ή συνέντευξης, ένας διάλογος, κάποιος απλός ήχος εάν εξυπηρετεί κάποιο διδακτικό/μαθησιακό στόχο, μία περιγραφή ή ένας σχολιασμός γεγονότος (σπικάζ).

  ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ
  ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ
  ΑΠΛΟΙ ΤΥΠΟΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ [ΨΗΦΙΑΚΟΙ ΠΟΡΟΙ]

  ΤΟ ΒΡΩΜΟΔΟΝΤΑΚΙ

  Animation

  (animation)
  Image

  Ψηφιακός πόρος που έχει δημιουργηθεί με την τεχνική της σχεδιοκίνησης, δηλαδή βασίζεται στην ταχεία εναλλαγή εικόνων-σχεδίων, ώστε να δίνεται η αίσθηση πραγματοποίησης συμβάντων σε πραγματικό χρόνο. Η σχεδιοκίνηση μπορεί να είναι δισδιάστατη (2D) ή τρισδιάστατη (3D).

  Παραδείγματα: ολιγόλεπτη ιστορία κινούμενων σχεδίων που εξυπηρετεί ένα συγκεκριμένο διδακτικό/μαθησιακό στόχο π.χ. αφόρμηση για συζήτηση, πρόκληση συναισθημάτων.

  ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ
  ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ
  ΑΠΛΟΙ ΤΥΠΟΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ [ΜΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΑ]

  ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΣ ΣΤΑΤΙΚΟΣ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ

  ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΑΣ ΤΙΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΟΥΜΕ!

  Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

  ΕΙΔΗ ΙΣΤΩΝ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ

  ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ - ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

  ΔΥΝΑΜΙΚΟΣ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ

  ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ-Ο ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ

  Ο ΤΟΠΟΣ ΟΠΟΥ ΖΟΥΜΕ

  Eννοιολογικός χάρτης

  (conceptual map)
  Image

  Διάγραμμα που απεικονίζει γραφικά τη συσχέτιση διαφόρων εννοιών.

  Αποτελείται από κόμβους που αναπαριστούν τις έννοιες και συνδέσμους που αναπαριστούν σχέσεις μεταξύ των εννοιών.

  ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ
  ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ
  ΑΠΛΟΙ ΤΥΠΟΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ [ΜΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΑ]

  ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΣΗ ΗΧΟΥ (ΑΠΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ Ή ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ Κ.ΛΠ.)

  ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑΣ ΔΙΑΚΟΝΟΥ

  Αναμετάδοση

  (broadcast)
  Image

  Αρχείο αναμετάδοσης (συνήθως μέρους) κάποιας ραδιοφωνικής, τηλεοπτικής ή διαδικτυακής εκπομπής με συγκεκριμένο διδακτικό/μαθησιακό στόχο.

  ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ
  ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ
  ΑΠΛΟΙ ΤΥΠΟΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ [ΜΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΑ]

  3D DESIGNS, 3D DRAWINGS, 3D SHAPES (ΑΠΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ)

  ΜΟΡΙΑΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΓΛΥΚΙΝΗΣ

  ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΜΟΝΟΣΘΕΝΩΝ, ΔΙΣΘΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΣΘΕΝΩΝ ΑΛΚΟΟΛΩΝ

  3D DESIGNS, 3D DRAWINGS, 3D SHAPES (ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ)

  ΣΤΕΡΕΑ ΕΚ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ

  ΠΑΡΑΤΗΡΩΝΤΑΣ ΤΑ ΠΡΙΣΜΑΤΑ

  3D

  (3D)
  Image

  Αντικείμενο τρισδιάστατης μορφής που δίνει τη δυνατότητα στον χρήστη να το δει στερεοσκοπικά ή τρισδιάστατα εξομοιωμένο.

  Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται: 3d designs, 3d drawings, 3d shapes κ.ά.

  ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ
  ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ
  ΑΠΛΟΙ ΤΥΠΟΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ [ΜΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΑ]

  ΔΙΣΔΙΑΣΤΑΤΟΙ ΧΑΡΤΕΣ

  ΕΥΡΩΠΗ: 12 ΔΙΣΔΙΑΣΤΑΤΟΙ ΧΑΡΤΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ

  ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΟΙ ΧΑΡΤΕΣ

  ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ

  ΕΛΛΑΔΑ: 8 ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΟΙ ΧΑΡΤΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ

  ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ (ΑΠΛΟΙ)

  ΤΑ ΠΟΤΑΜΙΑ ΤΗΣ ΑΦΡΙΚΗΣ

  ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ

  ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ (ΣΥΝΘΕΤΟΙ)

  ΠΟΛΥΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ: ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ, ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ

  ΠΟΛΥΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ, ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ

  Xάρτης

  (map)
  Image

  Χάρτης (γεωγραφίας, ιστορίας κ.ά.) σε ψηφιακή μορφή. Περιλαμβάνονται δυναμικοί χάρτες γεωδαιτημένης πληροφορίας.

  ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ
  ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ
  ΑΠΛΟΙ ΤΥΠΟΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ [ΜΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΑ]

  ΕΙΚΟΝΙΚΟΙ ΚΟΣΜΟΙ (ΑΠΛΟΙ)

  ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  ΠΑΙΖΟΝΤΑΣ ΚΑΙ ΜΑΘΑΙΝΟΝΤΑΣ - PLANET EXPLORER

  ΤΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ

  VR

  (VR)
  Image

  Μαθησιακό αντικείμενο εικονικής πραγματικότητας (Virtual Reality) που δίνει τη δυνατότητα στον χρήστη να αλληλεπιδράσει με αυτό σε πραγματικό χρόνο για την απεικόνιση ή τη μετακίνησή του στο εικονικό περιβάλλον.

  Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται: εικονικοί κόσμοι και παιχνίδια κ.ά.

  ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ
  ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ
  ΑΠΛΟΙ ΤΥΠΟΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ [ΜΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΑ]

  ΑΠΛΗ ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΑ (ΕΙΚΟΝΑ)

  ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ 'ΚΑΛΗΝΥΦΤΑ'

  ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΑ

  ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ «ΝΑ 'ΧΑ ΝΕΡΑΝΤΖΙ»

  ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΦΟΡΜΑΣ ΡΟΝΤΟ

  ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΑΝΤΙΦΩΝΟ

  Παρτιτούρα

  (music score)
  Image

  Παρτιτούρα μουσικού έργου-τραγουδιού σε ψηφιακή μορφή.

  ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ
  ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ
  ΑΠΛΟΙ ΤΥΠΟΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ [ΜΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΑ]

  ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΕΡΓΟΥ ΤΕΧΝΗΣ

  ΚΑΤΑΛΑΝΙΚΟ ΤΟΠΙΟ (Ο ΚΥΝΗΓΟΣ), Ζ.ΜΙΡΟ,1923-4

  ΔΑΒΙΔ, ΜΙΧΑΗΛ ΑΓΓΕΛΟΣ, ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ, ΠΑΛΑΤΣΟ ΝΤΕ ΛΑ ΣΙΝΙΟΡΙΑ,1501-1504

  ΠΟΡΤΡΑΙΤΟ ΤΟΥ ΦΕΝΤΕΡΙΚΟ Β' ΝΤΑ ΜΟΝΤΕΦΕΛΤΡO, ΠΙΕΡΟ ΝΤΕΛΛΑ ΦΡΑΝΤΣΕΣΚΑ, ΟΥΦΙΤΖΙ, ΙΤΑΛΙΑ,1465

  Έργο τέχνης

  (artifact)
  Image

  Αντικείμενο (κατά κανόνα, τύπου «εικόνα») που αποδίδει ένα έργο τέχνης (πίνακας ζωγραφικής, άγαλμα κ.λπ.).

  ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ
  ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ
  ΑΠΛΟΙ ΤΥΠΟΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ [ΜΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΑ]

  ΜΟΝΤΕΛΑ ΜΟΡΙΩΝ ΧΗΜΕΙΑΣ

  ΜΟΡΙΑΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΟΞΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ

  ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟΤΑΓΩΝ, ΔΕΥΤΕΡΟΤΑΓΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΤΑΓΩΝ ΑΛΚΟΟΛΩΝ

  Mοντέλο

  (model)
  Image

  Απλός ψηφιακός πόρος που αναπαριστά με πιστότητα (αναλογίες διαστάσεων, χαρακτηριστικά κ.λπ.) τη μορφή, τη συμπεριφορά ή τη λειτουργία ενός αντικειμένου, ενός φαινομένου ή μιας κατάστασης με σκοπό τη μελέτη τους. Αποτελεί αποτέλεσμα διαδικασίας μοντελοποίησης.

  Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται: μοντέλα μορίων χημείας, ψηφιακά μοντέλα αντικειμένων για τρισδιάστατη εκτύπωση, μοντέλα σύρματος κ.ά.

  ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ
  ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ
  ΕΡΓΑΛΕΙΑ | ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

  ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ - MINI APPS

  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΠΟΥΝΙΟΥ

  ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΜΠΛΟΥΖΙΣΤΕΣ

  ΚΕΙΜΕΝΟΓΡΑΦΟΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΑ ΠΑΙΔΙΑ

  ΜΙΚΡΕΣ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  ΦΤΙΑΧΝΟΝΤΑΣ ΜΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΚΛΟΘΕΑΤΡΟΥ

  ΖΩΓΡΑΦΙΣΕ ΜΕ ΒΑΣΙΚΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ!

  Eφαρμογή

  (application)
  Image

  Εφαρμογή λογισμικού που έχει συγκεκριμένη λειτουργικότητα για να εξυπηρετήσει σκοπούς και ανάγκες χρηστών και λειτουργεί πάνω από το λογισμικό συστήματος.

  ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ
  ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ
  ΕΡΓΑΛΕΙΑ | ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

  ΕΡΓΑΛΕΙΑ - ΜΙΝΙ APPS

  ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΤΩΝ ΗΧΩΝ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΝΟΤΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

  ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΑΙΩΝΩΝ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΩΝ

  ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΧΑΡΤΩΝ

  Eργαλείο

  (tool)
  Image

  Εφαρμογή λογισμικού που προσομοιώνει ή/και μπορεί χρησιμοποιηθεί ως διδακτικό εργαλείο.

  Παραδείγματα: μικροσκόπια, τηλεσκόπια, υπολογιστές τσέπης μαθηματικών υπολογισμών κ.ά.

  ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ
  ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ
  ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ | ΕΠΙΔΕΙΞΕΙΣ

  ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

  ΜΙΤΩΣΗ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ

  ΗΛΕΚΤΡΟ-ΕΓΚΕΦΑΛΟΓΡΑΦΗΜΑ ΚΑΙ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ

  ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΒΑΚΑ

  Παρουσίαση

  (presentation)
  Image

  Αντικείμενο που παρουσιάζει ένα ή περισσότερα θέματα, περιλαμβάνει ακολουθία διαφανειών (slides) με σχετικές πληροφορίες ή στοιχεία, ενσωματώνει διάφορους τύπους ψηφιακών πόρων (εικόνες, κείμενα, βίντεο, ήχους, γραφικά, υπερσυνδέσμους κ.λπ.) και εξυπηρετεί κάποιον συγκεκριμένο διδακτικό σκοπό. Συνήθως έχει προκύψει από εργαλεία δημιουργίας παρουσιάσεων.

  Μια παρουσίαση μπορεί να είναι διαδραστική, που επιτρέπει αλληλεπίδραση με τον χρήστη ή όχι.

  ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ
  ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ
  ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ | ΕΠΙΔΕΙΞΕΙΣ

  BINTEO TUTORIAL

  ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΜΕ CAD

  Ο ΚΑΝΟΝΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΚΛΕΙΤΟΥ (ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ)

  Eπίδειξη

  (demonstration)
  Image

  Αντικείμενο που στοχεύει στο να παρουσιάσει, να δείξει ή να επεξηγήσει στους εκπαιδευόμενους μια διαδικασία, ένα φαινόμενο, ένα εργαλείο, μια εφαρμογή, μια λειτουργία κ.λπ.

  Συνήθως παρουσιάζει βήματα μιας διαδικασίας ή οδηγίες χρήσης ή υλοποίησης (π.χ. tutorials).

  ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ
  ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ
  ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ | ΕΠΙΔΕΙΞΕΙΣ

  ΧΡΟΝΟΓΡΑΜΜΗ (ΑΠΛΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗ)

  ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ

  ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

  ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ - ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΜΜΗ ΤΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ ΤΟΥ 1054

  ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΧΡΟΝΟΓΡΑΜΜΗ (ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗ, ΓΙΑ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ)

  ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ - ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

  ΜΙΚΡΟ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΑΡΑΒΙΚΗΣ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ

  Xρονογραμμή

  (timeline)
  Image

  Μια γραφική αναπαράσταση μιας χρονικής περιόδου, όπου σημειώνονται σημαντικές χρονικές στιγμές ή/και γεγονότα.

  ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ